Endler Classificatie Systeem (ECS)
Endler classificatie systeem red chest endler N - klasse

Endler classificatie systeem red chest endler N – klasse

Het Endler classificatie Systeem: de Endler’s Livebearer Association of America heeft in samenwerking met Endlers R Us een methodiek bedacht om de afkomst van Endlers vast te leggen. Er zijn 3 Endler-klasses:

Het Endler Classificatie Systeem heeft ook voorzien in een algemene basis om Endlers die aan tentoonstellingen en wedstrijden meedoen te classificeren, dit is de ERU Registry of Strains (ERU Stam Registratie).

Endler Classificatie Systeem: N-klasse

Elke Endler en zijn nakomelingen waarvan kan worden aangetoond dat hij (of zij) rechtstreeks is terug te voeren op wildvang Endlers uit hun leefgebieden in Venezuela, wordt beschouwd als een N-klasse Endler.

Endler Classificatie Systeem: P-klasse

Elke vis die aan alle kenmerken van een Endler voldoet (maar waarvan de origine en/of rasechtheid niet kan worden aangetoond), wordt beschouwd als een P-klasse Endler.

Endler Classificatie Systeem: K-klasse

Het nageslacht van een Endler gekruist met enig andere levendbarende, wordt beschouwd als een K-klasse Endler (hybride).

Bron wikipedia

De Endler’s Livebearers Association (ELBA) is een non-profit organisatie met als doel het onderhoud, reproductie, bewaring en distributie van Poecilia sp. “Endler’s levendbarenden”, die wordt vergemakkelijkt door de Species Protection Maintenance Program (SPMP).
ELBA is ook de officiële organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de Investigative Research Project (IRP), een informatie en data verzamelen / distributie programma. (Endler’s Livebearers Association)