Endlers: algemene informatie

Endlers

Wetenschappelijke naam: Poecilia wingei.
Nederlandse naam: Endlers

Herkomst

De Endler komt van oorsprong uit Venezuela en in het bijzonder van de twee locaties: Cumana en Campoma.
Op Cumana, in de Laguna de Los Patos en in de lagune de Malagueña,
Campoma, bv Rio de Oro, Laguna de Campoma

Biotoop

Rustige rivier, soms zelfs met brak of afvalwater.

Ontdekkers

Endlers zijn als eerste ontdekt door Franklyn F. Bond, rond 1930. Echter zijn deze weer vergeten om herontdekt te worden door professor John Endler in 1975 in Laguna de pathos in Cumana in het noordoosten van Venezuela.

Echter pas in 2005 worden ze erkend als een aparte soort en niet meer geclassificeerd onder guppy’s.

Verschil endlers – guppy’s

Endler’s zijn aanzienlijk kleiner en compacter dan guppies. Het gonopium (geslachtsorgaan) is anders gestructureerd dan bij guppy’s en hun gedrag is anders. Ze hebben een typische kleurige tekening.

Beschrijving

Een endler mannetje is kleiner dan de vrouwtjes, 2 – 3 cm.
De vrouwtjes zijn groter en voller, 4 – 5 cm
De vrouwtjes hebben een zilveren kleurtje. Mannetjes zijn gekleurd.
Indien ze zuiver zijn, dus zoals ze in de natuur voorkomen zal hun nageslacht er net hetzelfde uitzien.
Wanneer er een mix is tussen endlers zullen de kleintjes een mix zijn van beide ouders.

Soorten

Er zijn onnoemelijk veel soorten, die er allemaal anders uitzien. Soms zijn het grote verschillen, soms is het maar een detail.
Iedere endlersoort heeft zich aangepast aan haar of zijn leef milieu, vandaar de verschillen in kleur en type.
Ook de vrouwtjes verschillen naargelang hun vanglokaties. Ze zijn allen egaal van kleur maar de basiskleur kan variëren, alsook de vorm.

Omdat endlers kunnen kruisen met guppy’s of met andere levendbarenden is er een classificatie systeem ontworpen, zodat er onderscheid kan gemaakt worden tussen ‘zuivere’ endler of kweekvarianten.

Meer uitleg over het Endler Classificatie Systeem

Inrichting aquarium

Endlers zijn kleine visjes, ze hebben niet zo’n heel groot aquarium nodig, maar door hun snelle voortplanting en omdat het actieve visjes zijn, wordt toch wel een aquarium van 60 liter aangeraden.
Graag hebben ze fijnbladige planten waar de kleintjes zich in kunnen verstoppen.
De waterwaarden zijn niet van zoveel belang, als er maar regelmatige waterverversingen gebeuren.
Endlers kunnen zowel in een warmwateraquarium, als in een koudwateraquarium, mits deze in een verwarmde kamer staat. Hoe warmer het water, hoe vlugger de endlers groeien, zich vootplanten maar ook sterven.
Een afdekplaat is nodig omdat ze uit het aquarium durven springen.

Waterwaarden

Endlers kunnen tussen 18-29 ° gehouden worden, ideaal is een temperatuur van 21-25 °
PH: 5,5 tot 8

Voeding

De endler is een omnivoor. Ze eten droogvoer en levend voer, plantaardig voer, zolang het maar in hun kleine mondjes past. Afwisseling is belangrijk en het voer moet altijd in kleine hoeveelheden gegeven worden, meerdere keren per dag omdat ze niet veel in één keer kunnen verteren.
Je ziet de endlers ook voortdurend aan planten en stenen pikken. Hierbij beschadigen ze de planten niet maar maar plukken de algen en fusoria er af.
Pasgeboren endlers kan men stofvoer geven of levend voer, azijnaaltjes, microwormen, artemia.

Sociaal gedrag

De endler is een groepsvis, als ze alleen worden gehouden dan kwijnen ze weg tenzij er ook guppy’s aanwezig zijn in het aquarium.
Ook is het af te raden één mannetje en één vrouwtje te houden. Dit is te weinig, het mannetje zal het vrouwtje niet gerust laten en uitputten.
Door de nooit aflatende drang tot voortplanting van de mannetjes is het belangrijk dat de vrouwtjes in de meerderheid zijn, zodat de vrouwtjes niet uitgeput raken. Als de endlers met een groter aantal leven is het niet meer nodig dat er meer vrouwtjes zijn. Enkele mannetjes gaan achter één endler vrouwtje aan zodat de andere vrouwtjes even rust krijgen.
Vrouwtjes die weg zwemmen geven aan dat ze interesse hebben en daar gaan de mannetjes achteraan. Een vrouwtje dat even rust wil zal ergens stilletjes tussen de planten gaan uitrusten.

Kweken

Hier kan u nog meer informatie vinden over ‘kweken’